Darllenwch Hyn I Ddod O Hyd I Lwyddiant Coleg Mewn Ychydig O Awgrymiadau Syml

Os ydych yn ansicr ynglŷn â pha brif beth i’w ddewis, defnyddiwch eich dwy flynedd gyntaf o goleg i ddilyn amrywiaeth eang o gyrsiau yn ogystal â’ch cyrsiau craidd. Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn pethau na fyddech wedi eu hystyried fel arall efallai. Mae cwrs astudio eclectig yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o ddewisiadau gyrfa posibl.
Pan fyddwch yn penderfynu ble I eistedd yn y dosbarth, ceisiwch osgoi eich ffrindiau ac aros yn agos in flaen y dosbarth. Gall hyn leihau eich cyfleoedd i gymdeithasu’n ddiangen a gall eich helpu i ganolbwyntio yn ystod darlith yr athrawon. Hefyd, bydd hyn yn dangos i’ch athro eich bod yn golygu busnes a’ch bod yn cymryd rhan weithredol.
Yn eich blwyddyn gyntaf yn y coleg, un o’r pethau y byddwch am ei osgoi yw perthynas. Gall perthynas fod yn anodd iawn pan mai eich prif nod yw dod yn gyfarwydd ag ardal a chwrdd â phobl newydd. Cadwch hwn ar gyfer y blynyddoedd diweddarach yr ydych yn y coleg.P’ un a ydych yn byw gyda’ ch teulu, yn eich lle eich hun, neu’ gofio, bydd bywyd coleg yn cael ei gofio bob amser. Byddwch yn dysgu cymaint, yn ac yn eich hun, ffrindiau da. Nid ydych am gael gyrfa mewn sy’ n ddiflas neu’ n anniddorol.
Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwneud ffrindiau ar unwaith. Fodd bynnag, mae mynychu dosbarthiadau cyntaf ychydig funudau ‘ n gynnar yn ddigon i roi troed da ymlaen. Mae hyn yn caniatáu i chi helpu i dywys y rhai nad ydynt yn gwybod a ydynt wedi cyrraedd y lle cywir ai peidio. Wyddoch chi byth, efallai y byddwch chi ‘ n cwrdd â rhywun a fydd yn dod yn ffrind drwy gydol eich profiad yn y coleg.
Cymryd cymaint o conducted â phosib gyda’ r myfyrwyr ar gampws a gyda rhai sefydliadau yn yr ysgol. Bydd hyn yn eich helpu I wneud ffrindiau a fel rhan o’ r brifysgol.
Pan fyddwch yn paratoi i fynd i ‘ r coleg, dylech eistedd yn ôl a rhoi darlun o ‘ r hyn yr ydych am iddo fod a gweithio tuag at hynny. Bydd gennych fwy o ffocws os oes gennych nod yn y pen draw ac yn gwybod beth rydych yn gweithio tuag ato. Gofynnwch i rai ffrindiau sydd eisoes yn y Coleg sut deimlad yw cael syniad da ohono.

Nid yw ‘ n bwysig ble rydych chi ‘ n mynd neu ‘ r oedran rydych chi ‘ n ymrestru. Nid oes dim yn cymharu â ‘ r coleg. Ond mae rhai gwirioneddau sy ‘ n dal gwir waeth ble rydych chi ‘ n mynd i ‘ r coleg neu beth yw eich prif ran. Defnyddiwch y syniadau hyn ac rydych yn sicr o greu bywyd coleg cynhyrchiol, llawn hwyl.
Ydych chi o dan lawer o bwysau’m ddosbarth penodol nad ydych yn siŵr y byddwch yn ei basio? Bydd y rhan fwyaf o ysgolion yn gadael i chi gymryd un dosbarth lle byddwch yn cael credyd ond ni fydd eich gradd yn effeithio ar eich GPA.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis Coleg sy ‘ n iawn i chi. Penderfynwch ar yr hyn sydd o ddiddordeb i chi a dewch o hyd i ysgol sydd â rhaglen wych. Os mai chi yw ‘ r math sy ‘ n gallu mynd ar goll yn hawdd yn y dorf na chwilio am Goleg llai lle gallwch gael profiad mwy personol.
Mynd I siopa’m hanfodion tua mis cyn mynd I ffwrdd I’ r ysgol. Cael popeth rydych chi ‘ n meddwl sydd ei angen arnoch, ac yna byddwch yn cael amser i feddwl am bethau y gallech fod wedi eu hangen a chael amser i fynd i ‘ r siop i ‘ w casglu cyn i chi adael. Paratoi’ n’ gynnar yw’ r allwedd!

Hela’m ysgoloriaethau a chadw hela’m ysgoloriaethau. Gwnewch hyn hyd yn oed ar ôl i chi ddechrau yn y coleg. Efallai bod yna bosibiliadau cymorth ariannol nad ydych chi ‘ n eu darganfod tan ar y campws. Efallai hefyd y bydd cyfleoedd newydd sy’ n codi yn eich blynyddoedd sophomore ac yn ddiweddarach, felly bob amser yn cadw eich llygaid ar agor am assistance.
Yn ystod y coleg, bydd dosbarthiadau yr ydych chi’n eu gwireddu yn rhy anodd o’r cychwyn gan y dylech chi ollwng y rhain ar unwaith. Gall y dosbarthiadau hyn roi llawer o arnoch, gan y byddech yn well eich byd gyda dewis arall. Efallai y bydd athro gwahanol yn esbonio’r deunydd yn.
Gwnewch yn siwr eich bod yn dibynnu ar nodiadau pobl eraill. Ni allwch fyth fod yn siŵr os yw’ da person y mae ei nodiadau yn eich benthyg mewn gwirionedd yn fyfyriwr da neu’ n gofnodydd da. Mae rhai pobl hyd yn oed yn cymryd nodiadau llaw-fer neu ‘ n defnyddio symbolau a byrfoddau unigryw na fydd yn golygu dim i chi.
Ceisiwch ddechrau eich diwrnod mor gynnar â phosibl. Efallai nad oes gennych ddosbarth wedi ‘ i amserlennu ‘ n gynnar yn y dydd; Fodd bynnag, mae ‘ n syniad da mynd i ‘ r arfer o godi ‘ n gynnar. Gall hyn ganiatáu amser ychwanegol i chi yn ystod eich diwrnod y gellir ei ddefnyddio ar gyfer astudio. Gall hefyd eich helpu i fod ar bwynt prysur erbyn i ‘ ch dosbarth cyntaf rolio o gwmpas. Mae’ r rhain yn mynd I fod y bobl yr ydych yn treulio gweddill y flwyddyn gyda nhw felly mae’ n intelligent iawn I wneud ffrindiau gyda nhw ar unwaith.

Be the first to comment on "Darllenwch Hyn I Ddod O Hyd I Lwyddiant Coleg Mewn Ychydig O Awgrymiadau Syml"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*