Y Cyfrinachau I Lywio Coleg Yn Hawdd Yma

Gall gwerslyfrau gymryd toll enfawr ar eich waled. Yn ffodus, erbyn hyn mae gennych lawer o opsiynau i arbed arian. Er enghraifft, gallwch rentu gwerslyfrau ar-lein. Opsiwn arall yw prynu mynediad ar-lein yn unig i ‘ r gwerslyfrau gofynnol. Er na fydd gennych lyfr corfforol i gymryd nodiadau neu amlygu i mewn, byddwch yn arbed arian wrth wneud hynny.
Gall mynd i ‘ r coleg fod yn brofiad cyffrous a rhyddhaol iawn i lawer o bobl. Creu amserlen ar gyfer astudio a chadw ato. Mae angen i chi gofio eich bod yn paratoi ar gyfer eich dyfodol.
Os gwnaethoch fynd I’r Coleg yn ddiweddaryn un o’r pethau cyntaf y dylech ei wneud yw prynu eich llyfrau o’r siop lyfrau.
Darganfyddwch a oes gan eich Coleg ganolfan cwnsela. Mae’ r team canolfannau hyn cynghorwyr proffesiynol neu therapyddion. Gallant fod yn ffynhonnell amhrisiadwy o gymorth os ydych yn cael trafferth gydag iselder, gorbryder, straen neu broblemau emosiynol eraill yn y coleg. Efallai y byddant hefyd yn gallu eich cyfeirio in adnoddau lleol oddi ar y campws, os oes angen.Wrth astudio ar gyfer arholiadau, rhowch gynnig ar osod nodau. Fel unrhyw beth arall sydd ag ataliadau amser, gall gosod nodau gadw ffocws i chi. Yn yr achos hwn, eich prif nod fyddai pasio ‘ r arholiad. I gyflawni hynny, ceisiwch restru nodau bach o’ bod hyn yr ydych am ei gyflawni ar adegau penodol er mwyn bod yn barod mewn pryd ar gyfer y prawf.
Hint gwych A fydd yn eich helpu I lwyddo yn y coleg yw cynllunio eich llwyth cwrs bob Semester yn ofalus.
Yn ystod eich blwyddyn neu ddwy gyntaf yn y coleg, archwiliwch eich opsiynau addysg. Dyma ‘ r amser i chi ddarganfod beth sydd gennych chi ddiddordeb gwirioneddol mewn astudio. Os byddwch chi ‘ n rhoi cynnig ar wahanol fathau o ddosbarthiadau, efallai y byddwch chi ‘ n darganfod pwnc rydych chi wir yn hoffi ei weld yn fawr. Cadwch eich opsiynau ‘ n agored a Peidiwch â chyfyngu eich hun.
Dylai mynd i ‘ r coleg fod yn fater o gael addysg ond cofiwch fod Coleg hefyd yn fan lle cewch gyfle i wneud ffrindiau newydd a datblygu eich personoliaeth. Ddod o hyd i rai gweithgareddau cymdeithasol. Cwrdd â phobl newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd os ydych chi eisiau elwa ‘ n wirioneddol o ‘ r coleg.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis Coleg sy ‘ n iawn i chi. Penderfynwch ar yr hyn sydd o ddiddordeb i chi a dewch o hyd i ysgol sydd â rhaglen wych. Os mai chi yw ‘ r math sy ‘ n gallu mynd ar goll yn hawdd yn y dorf na chwilio am Goleg llai lle gallwch gael profiad mwy personol.

Gwnewch ffrindiau gyda’ch gwreichion. Gall eich to, neu’ch gwreichion, fod y rhan orau o’ch bywyd yn y coleg neu’r gwaethaf. Gwnewch bopeth o ran eich gallu i feithrin perthynas dda â nhw. Does dim rhaid i chi fod y gorau o ffrindiau, ond ceisiwch eich gorau i wneud yn siŵr eich bod yn gyfeillgar gyda’ch gilydd.
Ceisiwch osgoi’r awydd i orfwyta os ydych yn byw yn yr ystafell gysgu. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn cynnig dewis ar ffurf bwffe gydag amrywiaeth eang o ddetholiadau a all fod yn demtasiwn, ond gall gorfwyta arwain at broblemau iechyd yn ogystal â chymryd oddi wrth yr egni sydd ei angen i ganolbwyntio ar eich academyddion.
Gwnewch yn siŵr fod eich ffrindiau yn meddwl am y Coleg yr un ffordd â chi. Os ydych wedi ‘ ch amgylchynu gan eraill sy ‘ n ceisio llwyddo, bydd y nodwedd hon yn eich helpu. Dydy hyn ddim yn golygu na allwch chi gael hwyl fel grŵp! Chwilio’m ffrindiau a lwyddo I ymgorffori gwaith a chwarae yn eu bywydau.
Ceisiwch wneud popeth yn gymedrol pan fyddwch yn mynd i mewn i ‘ r coleg am y tro cyntaf. Mae hyn yn golygu na ddylech chi barti ‘ n rhy galed na gweithio ‘ n rhy galed yn ystod eich profiad. Cael llawer o hwyl, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn deall eich bod yn mynd I’ ar coleg I ddysgu ac ehangu eich posibiliadau ar gyfer cyflogaeth.

Mynd I siopa’m hanfodion tua mis cyn mynd I ffwrdd I’ r ysgol. Cael popeth rydych chi ‘ n meddwl sydd ei angen arnoch, ac yna byddwch yn cael amser i feddwl am bethau y gallech fod wedi eu hangen a chael amser i fynd i ‘ r siop i ‘ w casglu cyn i chi adael. Paratoi’ n’ gynnar yw’ r allwedd!
Felly, nawr eich bod wedi darllen yr erthygl hon, a oes gennych ddewis pwysig? Os felly, yna da i chi. Os nad ydych, cofiwch y gallwch barhau i adolygu ‘ r awgrymiadau a restrwyd uchod i ‘ ch helpu yn eich prif ddewis. Mae ‘ r dewis yn fater i chi, felly gwnewch y peth yn un doeth.
That I wneud eich astudio’n haws, ceisiwch wneud cardiau fflach. Er y gallant gymryd cryn amser i’w gwneud, maent yn wych am gofio cysyniadau, geirfa, fformiwlâu, a phethau tebyg. Un o’un nodweddion mwyaf yw eu bod yn gludadwy. Mae hyn yn caniatáu i chi eu cludo gyda chi ac astudio dim ond yn unrhyw le.

Be the first to comment on "Y Cyfrinachau I Lywio Coleg Yn Hawdd Yma"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*